1000 KUGLI ZAVRŠIT ĆE U MORU Jedna kugla može očistiti 1m kvadratni morskog dna

U ponedjeljak, 14. listopada u 11 sati u Korčuli na Punti Jurana organizira se bacanje „EM“ kugli u more. Kugle će bacati djeca 3. razreda osnovne i 4. razreda srednje škole zajedno sa zainteresiranim građanima i posjetiteljima. U pripremi je 1000 kugli koje u sebi sadrže dobre bakterije za morsko dno. Jedna kugla može očistiti 1m kvadratni morskog dna.

Prije početka akcije planirano je uzimanje uzorka s dna mora te dva tjedna nakon akcije uzima se ponovno uzorak, a kako bi se procijenio učinak samih kugli na stanje morskog dna. Rezultati ovog pilot projekta u gradu Korčuli biti će osnova za akcije javnog i privatnog sektora u planu sljedeće godine.

Projekt je u organizaciji Adriatica – društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Mediterana – www.adriaticakorcula.hr.

 

 

Mail